EPOCERAMIC SHOPPRIMER – EPP-SHP SERİ

TANIM : Antikorozif çinko fosfat pigment içeren, hızlı kuruyan, kumlama sonrası
uygulanan ve yapışma kuvveti yüksek olan epoksi esaslı bir astardır.
KULLANIM ALANLARI : Raspa ile aşındırılan çelik plaka ve saçların imalatı sırasında, korozyona karşı
koruma amaçlı astar olarak ve kaynak yapılan saçlarda kaynağa dayanımı
özelliğinden dolayı astar olarak kullanılır. Aluminyum ve galvaniz gibi zor boya tutan
yüzeylerde, mükemmel yapışma özelliğinden dolayı, astar olarak kullanılabilir.
ÇÖZÜCÜ : Solvent – Epoksi- Selülozik tiner
GÖRÜNÜM : Mat
RENKLER : Gri ve Kırmızı renk
AMBALAJ : 20 kg 1.komponent ve 5 kg 2.komponent
DEPOLAMA : Yanıcı sıvılar yönetmeliğine uyulmalıdır. Serin , kuru ve iyi havalandırılan
yerlerde muhafaza edilmelidir. Depolama alanında kesinlikle sigara içilmemelidir.
Ambalajlardan ürün sızması durumunda, uygun bir emici ile ( kum – toprak )
emdirilmelidir.
BOYA HAZIRLAMA : Kullanmadan önce mutlaka karıştırmalıyız. Karıştırma ayrı arı
komponentler için yapılmalı ve karıştırıldıktan sonra 5 dakika boyunca devam
edilmelidir. Açık ambalajlar kullanılmamalıdır ve tedarikçi ile temasa geçilmelidir.
Boya hazırlamada iki komponentli olunmasından dolayı karışımın uygun belirtilen
oranlarda yapılması çok önemlidir. Belirtilen değerlerden farklı olacak karışım tüm
teorik değerleri yanlış kılacaktır.
KARIŞIMIN YAPILMASI : 1.koponent boya ve 2.komponet sertleştirici olarak
adlandırılmaktadır. Boya ile sertleştirici ağırlıkça 4:1 oranında karıştırılmalıdır.
Örneğin 20kg 1.komponent üzerine 5kg ikinci komponent ilave edilmelidir.Bu karışım
net olmalı, az yada fazla ilave edilmemesine özen gösterilmelidir. Bu karışım
yapıldıktan sonra epoksi tiner ile uygulama akışkanlığına getirilmelidir. Karışım
yapıldıktan sonra 4-8 saat arasında tüketim yapılmalıdır. Aksi durumda karışım jel
olacaktır ve kullanılmaz hale gelecektir. İki komponent karıştırıldıktan itibaren kuruma
reaksiyonu başlamaktadır. Bu sebepten dolayı uygulanacak miktar kadar karışım
yapılmalıdır.
YÜZEY HAZIRLIĞI : Uygulanacak yüzey yağdan, kirden, gresden arındırmalıdır. Kir , toz,
tuz ve çamur bulaşmış yüzeyleri yüksek basınçtaki tatlı su ile yıkayınız.
Önerilen aşındırıcı raspa derecesi genellikle Sa
1/2
dir. Ortam şartlarının uygun
olmaması durumunda St2 seviyesinde temizlik de uygun görülebilir.
UYGULAMA ISISI : Havadaki nemin yüzeyde yoğunlaşmasını engellemek için, yüzey
sıcaklığı,havanın çiğlenme sıcaklığından en az 3°C olmalıdır. Uygulama
esansında sıcaklık 10°C üzerinde olmalıdır.
UYGULAMA ŞEKLİ : Aırless veya havalı tabanca veya fırça ile
UYGULAMA : Boyanacak yüzey hazırlığı yapıldıktan ve boya tanımlandığı şekilde
hazırlandıktan sonra uygulamaya geçilecektir. Uygulamada ekipmanda boya
hazırlığı kadar önemlidir. Mutlaka belirtilen oranlarda karışım yapılamalı ve
10°C altında uygulanmamalıdır. Kat üzerine kat uygulaması yapılabilir. Yaş
üzerine yaş uygulamalarda 1. kat uygulamadan sonra 6 saat ( 20°C )
beklenmelidir. Katlar arası bekleme süresi, boyanın uygulandığı atmosferik
koşullara bağlı olarak değişir.
İnceltme Oranı : 1:1 Selülozik Tiner
Karışım Ömrü : 8 saat
Meme çapı : 0,021
Meme basıncı : 75 bar/11000 psi ( airless uygulamasında şartlara göre
ayarlama yapılmalıdır. )
Ekipman Temizlik: Epoksi tiner
KURUMA SÜRESİ : 20 derece ve %65 nem ortamı düşünüldüğünde ve kuru film kalınlığı
25μ öngörüldüğünde, sert kuruma 5-10 dakika Kuruma süresi havanın ve çelik
yüzeyin sıcaklığına, havalandırma ve çevre şartlarına bağlı olarak değişebilir. Hava
sıcaklığı azaldıkça, kuruma süresi artacaktır.
BOYANABİLEN ALAN : Teorik kaplama alanı 12,8 m2/lt – 25μ kuru film kalınlığında ve oda
sıcaklığında
FİZİKSEL DEĞERLER : Yoğunluk : 1,15 kg/lt ( karışım halinde )
Hacimce katı oranı : % 32±1, ( 80μ yaş film yaklaşık 25 μ kuru film kalınlığı verecektir. )
V.O.C : 230 gr/lt
Önerilen Kalınlık : 25μ
GÜVENLİK UYARILARI : Solumayınız, deri ve göz ile temasında kaçınınız, iyi havalandırılmış yerlerde
uygulayınız. Yangına karşı dikkatli olunuz.