SU BAZLI ANTİKOROZİF METAL BOYASI – MAS SERİ

TANIM : Tek komponentli, su bazlı ve modifiye poliüretan reçine esaslı bir boyadır.
Malzeme toksik sınıfına ait hiçbir ürün ihtiva etmez.
KULLANIM ALANLARI : Metal yüzeylerde antikorozif direnç istenen, fiziksel ve kimyasal dayanım
aranan yerlerde kullanılabilmektedir. Yüksek yapışma direnci, hızlı kuruma dayanım
ömrü olarak son derece yüksek dayanım aranan her noktada kullanılabilir. Metal
yüzeyler için uygundur.
ÇÖZÜCÜ : Su
GÖRÜNÜM : Mat
RENKLER : Ral 5019
AMBALAJ : 20 kg
DEPOLAMA : Yanıcı sıvılar yönetmeliğine uyulmalıdır. Serin , kuru ve iyi havalandırılan
yerlerde muhafaza edilmelidir. Ambalajlardan ürün sızması durumunda, uygun bir
emici ile ( kum – toprak ) emdirilmelidir.
BOYA HAZIRLAMA : Kullanmadan önce mutlaka karıştırmalıyız. Açık ambalajlar
kullanılmamalıdır ve tedarikçi ile temasa geçilmelidir. Dipde oluşabilecek çökmelere
karşı karıştırma işleme son derece önemlidir. Dipde çökme olursa bu kısım boyaya tam
olarak karıştırılmalıdır.
YÜZEY HAZIRLIĞI : Uygulanacak yüzey yağdan, kirden, gresden arındırmalıdır. Yağ alma sıvısı ile
yüzey temizleme yapılması uygun olacaktır. Bu kimyasalın yüzeyde durulanmasına
önem verilmelidir.
UYGULAMA ISISI : 10 °C altında sıcaklıkta uygulanması uygun olmayabilir. Bu sıcaklık altında
olan uygulama olmayacaktır.
UYGULAMA ŞEKLİ : Aırless veya havalı tabanca veya fırça ile
UYGULAMA : Boyanacak yüzey hazırlığı yapıldıktan ve boya tanımlandığı şekilde
hazırlandıktan sonra uygulamaya geçilecektir. Uygulamada ekipmanda boya hazırlığı
kadar önemlidir. Kat üzerine kat uygulaması yapılabilir.
İnceltme Oranı : %10 oranında su
KURUMA SÜRESİ : 20 derece ve %65 nem ortamı düşünüldüğünde ve kuru film kalınlığı 30μ
öngörüldüğünde, toz ve dokunma kuruması yaklaşık 10-30 dakika ve tam kuruma 72
saat. Kuruma süresi havanın ve çelik yüzeyin sıcaklığına, havalandırma ve çevre
şartlarına bağlı olarak değişebilir. Hava sıcaklığı azaldıkça, kuruma süresi artacaktır.
FİZİKSEL DEĞERLER : Yoğunluk : 0,90-0,99 kg/lt ( karışım halinde )
Hacimce katı oranı : % 40±5,
Önerilen Kalınlık : 30μ
GÜVENLİK UYARILARI : Solumayınız, deri ve göz ile temasında kaçınınız, iyi havalandırılmış yerlerde
uygulayınız. Yangına karşı dikkatli olunuz.